Sammenlign produkter

2415001
Produktnr.
2415001
Pris m/mva
1 532,50
Pris u/mva
1 226,00
Beskrivelse

JunFunori ® er et vannløselig polysakkarid som er hentet fra den røde algen Gloiopeltis Furcata som vokser på Stillehavskysten av Japan, Kina og Korea. Naturproduktet Funori (rødalger) er renset ved en spesiell prosess.

JunFunori® (jun = ren) er et svært renset, pulverisert produkt som ble utviklet og testet gjennom mange år. Produktet blir nå produsert på Lascaux i Sveits etter den opprinnelige oppskriften. JunFunori ® skiller seg fra naturproduktet Funori ved sin renhet og stabile pH verdi.

JunFunori® er spesielt egnet til å feste matte, pulveraktige malingslag, uten å endre dem optisk. JunFunori® kan også brukes til surringer, belegg og som bindemiddel for retusjering, samt i kombinasjon med lim i sprekkvedheft av maling.

Merk: JunFunori ® er ekstremt økonomisk: For malingslagskonsolideringer er det vanligvis løsninger av 1 g JunFunori ® til 100 ml vann som brukes. 

JunFunori ® er et hvitt pulver og er tilgjengelig i små rør til 1 g, 2 g eller 3 g (kun 1g rør på lager).

Sikkerhet datablad
Teknisk datablad