Sammenlign produkter

2042020
Produktnr.
2042020
Pris m/mva
441,25
Pris u/mva
353,00
Beskrivelse

Basis: polyvinylacetat, reversibelt i aceton, toluen, alkohol. Lys- og aldringsresistent syntetisk harpiks, høy pigmentbindingskapasitet, 50% oppløst i etanol / aceton 7: 3; permanent løselig i etanol + 5% vann, aceton, toluen; ikke løselig i alifatiske hydrokarboner, for eksempel bensin med spesielt kokepunkt, white spirit.
Bruk: som bindemiddel for tørre pigmenter for retusjering.
Bearbeiding: Lascaux Medium for retusjering kan blandes med passende pigmenter direkte på palletten.

Siden hvert pigment har et annet bindemiddelbehov, krever det litt erfaring for å oppnå ønsket balanse mellom bindemiddel / pigment eller ønsket glansgrad (metning) som matt, halvmat og glans. En løsningsmiddelblanding av etanol og ca. 10% - 30% metoksypropanol eller diacetonalkohol anbefales å fortynne Lascaux -medium for retusjering for å forlenge tørketiden til ønsket nivå.

Bruksanvisning - 2042020

Datablad MSDS - 2042020